Legendary Revo is now available in Romania

09.01.2023

REVO ALCO ENERGY™ is a ready-to-drink alcohol-energy cocktail containing natural juices, caffeine, vitamin complex, as well as natural extract of guarana and damiana. The REVO trademark was created in Ukraine in 2007 by the New Products Group.

Can: 0.5 l

Strength: 8.0-8.5%

Types of drink presented in Romania

REVO classic

REVO Cherry

Where in Romania you can buy REVO?

AT THE LINK you can find an up-to-date list of outlets in Romania where you can buy the drink.

Design

The star is an invariable element of REVO design. Just like the slogan “One shot – one hit”, they are recognizable and already iconic parts of the brand.

At the same time, the beverage can has always been and is an area for design experiments. The company regularly releases limited versions of REVO, dedicated to situations and trends, responding to the request of the target audience and public needs.

On every package of REVO cocktails there is a sign of the social initiative “Consume responsibly“, the purpose of which is to reduce the risks of irrational consumption of drinks by non-target groups of consumers, to popularize the culture of reasonable consumption of drinks, which include alcohol and caffeine-containing products, to increase consumer awareness of recommended rates of consumption of such product categories.

Recommendations for use

According to the experts of the European Food Safety Agency (EFSA), the following dosages of caffeine per day are considered moderate: up to 400 mg for adults (this dose is determined based on the calculation of 5.7 mg/kg of body weight of an adult). On average, a non-alcoholic energy drink contains 70-90 mg of caffeine – a fifth of the daily norm (in a cup of espresso – ~ 110 mg)

High caffeine content (30 mg (mg)/100 ml (ml)). It is forbidden to use by children under 18 years of age, pregnant and lactating women, elderly persons, persons who are particularly sensitive to individual components of the drink, who suffer from increased excitability, insomnia, heart failure, hypertension and exacerbations of chronic diseases, and persons who have medical conditions. or professional contraindications to the consumption of alcoholic beverages, as well as to persons driving vehicles.

Sale to persons under the age of 18 is prohibited. It is not allowed to drink more than 500 ml (ml) per day. Store and transport at temperatures from 1˚С to 25˚С and relative air humidity no more than 85% without direct sunlight.

The production batch number, production date and “use by” date are indicated on the bottom of the can.

IT IS RECOMMENDED TO COOL BEFORE USING!

The mailbox for contacting consumers in Romania is in_romania@newproducts.com

______________________________________________________________________

REVO ALCO ENERGY™ – cocktail energizant alcoolic gata pentru consum, care conține sucuri naturale, cofeină, un complex de vitamine, precum și extract natural de guarana și damiana. Marca comercială REVO a fost creată în Ucraina în 2007 de către Grupul de companii “Novi productî”.

Volum: 0,5 l

Tărie: 8,0-8,5%

Tipuri de băuturi prezentate în România

REVO Classic

REVO Cherry

Unde in Romania puteti cumpara REVO?

Urmărind LINK-ul  puteți găsi o listă actualizată a punctelor de vânzare din România unde puteți cumpăra băutura.

Designul

Steaua este un element invariabil al designului REVO. La fel ca și sloganul „One shot – one hit” acestea sunt componentele recunoscute și deja iconice ale mărcii.

În același timp cutia de băutură a fost și este întotdeauna un plan pentru experimente de design. Compania lansează în mod regulat versiuni limitate de REVO, dedicate situațiilor și tendințelor, răspunzând solicitării publicului țintă și necesităților societății.

Pe fiecare bax de cocktail-uri REVO există un semn al inițiativei sociale «Consumă rațional», al cărei scop este reducerea riscurilor consumului irațional de băuturi de către grupurile de consumatori nețintă, popularizarea culturii consumului rațional de băuturi, care includ alcool, și de produse, care conțin cofeină, pentru a crește gradul de conștientizare a consumatorilor cu privire la normele recomandate de consum a asemenea categorii de produse.

Recomandări de consumare

Potrivit experților  Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), următoarele doze de cofeină în 24 ore sunt considerate moderate: până la 400 mg pentru adulți (această doză este determinată pe baza calculului de 5,7 mg/kg greutate corporală a unui adult). În medie o băutură energizantă fără alcool conține 70-90 mg de cofeină – o cincime din norma zilnică (într-o ceașcă de espresso – ~ 110 mg)

Conținut ridicat de cofeină (30 mg/100 ml). Este interzis consumul persoanelor sub 18 ani, femeilor însărcinate și care alăptează, persoanelor în vârstă, persoanelor deosebit de sensibile la unele componente ale băuturii, care suferă de excitabilitate crescută, insomnie, insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială și exacerbări ale bolilor cronice, și persoanelor care au contraindicații medicale sau profesionale la consumul de băuturi alcoolice, precum și persoanelor care conduc vehicule.

Vânzarea către persoane sub 18 ani este interzisă. Nu este permis consumul mai mult de 500 ml în 24 ore. Depozitare și transportare la temperaturi de la 1˚С la 25˚С și la umiditate relativă a aerului nu mai mult de 85%, fără lumina directă a soarelui.

Numărul lotului de producție, data de producție și data de „a consuma până” sunt indicate în partea de jos a cutiei.

SE RECOMANDĂ RĂCIREA ÎNAINTE DE CONSUM!

Cutie poștală pentru comunicarea cu consumatorii din România –  in_romania@newproducts.com

______________________________________________________________________

REVO  — українська торговельна марка напоїв, яка була створена Групою Компаній «Нові продукти» в 2007 році.

REVO випускається в алюмінієвій банці об’ємом 0,5 л. Вміст спирту 8,5 % об.

До складу REVO входять в тому числі таки інгредієнти як натуральні соки, кофеїн, таурин, екстракт гуарани та даміани, натуральні ароматизатори.

Різновиди напою, представлені в Румунії

REVO класика

REVO Cherry

Де можна в Румунії придбати REVO?

ЗА ПОСИЛАННЯМ ви можете знайти актуальний перелік торгових точок в Польщі, де ви можете купити напій.

Дизайн

Банка напою завжди була і є площиною для дизайнерських експериментів. Компанія регулярно випускає лімітовані версії REVO, присвячені  різним сучасним трендам серед молоді, а також відгукуючись на запит цільової аудиторії. Є такі елементи як, наприклад, зірка, яка разом з написом-гаслом «One shot – one hit» протягом всього часу існування бренду є незмінним, впізнаваним та улюбленим елементом дизайну.

Бренд REVO експортується в такі країни світу як Польща, Чехія, Румунія, Молдова, Болгарія, Вірменія та інші. На кожній упаковці коктейлів REVO розміщується знак cоціальної ініціативи «Споживай розумно», метою якої є зниження ризиків нераціонального споживання напоїв нецільовими групами споживачів, популяризація культури розумного споживання напоїв, до складу яких входить алкоголь, а також кофеїновмісних продуктів, підвищення обізнаності споживачів про рекомендовані норми споживання таких категорій товару

Рекомендації щодо вживання

За оцінками експертів Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA), помірними вважаються такі дозування кофеїну на добу: до 400 мг для дорослих (така доза визначається з розрахунку 5,7 мг/кг маси тіла дорослої людини). В середньому, в безалкогольному енергетичному напої міститься 70-90 мг кофеїну — п’ята частина денної норми (в чашці еспресо — ~ 110 мг)

Високий вміст кофеїну (30 мг (mg)/100 мл (ml)). Заборонено вживати дітям до 18 років, вагітним і годуючим жінкам, особам літнього віку, особам, особливо чутливим до окремих компонентів напою, які страждають підвищеною збудливістю, безсонням, порушенням серцевої діяльності, гіпертонічною хворобою та при загостреннях хронічних захворювань, та особам, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв, а також особам, що керують транспортними засобами.

Продаж особам, які не досягли 18 років – заборонено. Не допускається вживання напою більше, ніж 500 мл (ml) на добу. Зберігати і транспортувати за температури від 1˚С до 25˚С та відносній вологості повітря не більше 85 % без попадання прямих сонячних променів.

Номер партії виробництва, дата виробництва  та дата “вжити до” вказані на дні банки.

ПЕРЕД ВЖИВАННЯМ БАЖАНО ОХОЛОДИТИ!

Поштова скринька для зв’язку зі споживачами в Румунії – in_romania@newproducts.com